Theo kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Nature Climate Change của Mỹ, cường độ các cơn bão mùa Đông ở khu vực Nam bán cầu gia tăng nhanh hơn so với dự báo.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *