Một nghệ nhân ở TP Tân Bắc, Vùng lãnh thổ Đài Loan làm ra những sản phẩm đồ sứ mỏng hơn cả vỏ trứng gà mà người cầm nắm phải hết sức cẩn thận ,tránh làm rơi vỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *