Theo Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Đức, ngành du lịch Đức đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 khi tỷ lệ người dân muốn ở nhà hơn là đi du lịch tăng cao, đặc biệt khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt trong làn sóng dịch thứ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *