Không có nhà vệ sinh sử dụng là vấn đề đang ảnh hưởng đến 2,4 tỷ người trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của những nhà vệ sinh an toàn và phù hợp, một doanh nhân 62 tuổi người Singapore, đã từ bỏ sự nghiệp thành công trong lĩnh vực bất động sản để tham gia nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *