Nga vừa bắt đầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. Các sửa đổi này nhằm giúp củng cố an sinh xã hội, trao thêm quyền lực cho quốc hội, cũng như cho phép Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin có cơ hội tái tranh cử vào năm 2024, khi các nhiệm kỳ trước đây của ông không được tính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *