Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa thông báo nước này sẽ tăng cường nguồn ngân sách nhằm chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng internet, trong đó có việc ngăn chặn sự lan truyền các nội dung kích động bạo lực và khủng bố trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *