Kính viễn vọng Hubble của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã ghi lại được một trong những vụ nổ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ từ trước tới nay. Chỉ trong vài giây, vụ nổ tia gamma này tỏa ra năng lượng còn nhiều hơn năng lượng mà Mặt trời của chúng ta tỏa ra trong suốt 10 tỷ năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *