Trong cuộc trưng cầu dân ý vào hôm qua, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu đồng ý với 1 đề xuất khác, đó là cho phép nam giới nước này được “nghỉ thai sản” 10 ngày có lương khi vợ sinh con. Như vậy, Thụy Sĩ đã trở thành quốc gia Tây Âu cuối cùng áp dụng chế độ “nghỉ thai sản” có hưởng lương cho nam giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *