Nạn đói trên thế giới đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Liên Hiệp Quốc đêm qua công bố số liệu cho thấy, số người bị đói ăn trong năm 2018 đã tăng lên tới hơn 821 triệu người. Đây là năm thứ 3 liên tiếp số người bị đói trên toàn cầu gia tăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *