Bốn tháng sau cuộc tổng tuyển cử lịch sử với thắng lợi thuộc về đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, hôm nay (10/3) các nhóm đại diện trong Quốc hội Myanmar gồm Hạ viện, Thượng viện, và nhóm quân đội đã đệ trình danh sách ứng viên tranh chức Tổng thống nước này lên Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *