Các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran vừa nhất trí sẽ thảo luận kế hoạch về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, và các giải pháp giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran như một cách để cứu vãn thỏa thuận mang tính lịch sử này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *