Chính phủ Mỹ vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận với 5 quốc gia châu Âu gồm Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Áo trong giải quyết các vấn đề liên quan đến các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số vốn gây tranh cãi đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ. Hai bên tìm được tiếng nói chung sau quyết định gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về thiết lập các quy tắc thuế toàn cầu mới vào năm 2023.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *