Số lượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian gần đây liên tục tăng. Đây là lý do buộc các trường học của Mỹ phải nhờ tới công nghệ để chống lại tình trạng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *