Tại Mỹ, việc chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý sẵn sàng cho học sinh khi xảy ra các sự cố hay thảm họa là yêu cầu tiên quyết với các trường học. Người dân ở xứ cờ hoa cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy đến đối với bất cứ ai, vậy nên trẻ phải được trang bị kiến thức thoát hiểm càng sớm càng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *