Bộ Lao động Mỹ đêm qua cho biết, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay, số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 1 tuần lễ tại Mỹ đã giảm xuống dưới 1 triệu người. Như vậy, Mỹ đã chấm dứt chuỗi 20 tuần liên tiếp có số người xin trợ cấp thất nghiệp ở mức trên 1 triệu người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *