Bộ Tài chính Mỹ đêm qua đã ra thông cáo rằng sẽ cho phép một giai đoạn kéo dài 90 ngày để các bên hủy giao dịch với Iran trong các lĩnh vực chịu tác động bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *