Thị trưởng thành phố New York, Mỹ cho biết sẽ đề nghị chính phủ liên bang chi tiền cho công tác bảo vệ an ninh tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình ông ở mức 35 triệu đôla trong thời gian từ ngày 8/11 đến ngày 20/1/2017. Việc chính quyền thành phố phải duy trì sự bảo vệ liên tục và kéo dài cho ông Trump cùng gia đình ông là chưa từng có tiền lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *