Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào hôm qua đã tổ chức buổi điều trần về việc thực hiện Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á. Tại buổi điều trần, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương David Stilwell đã phát biểu về an ninh hàng hải, trong đó lên án các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *