Hãng Johnson & Johnson đã đạt được thỏa thuận với bang New York với số tiền phạt 230 triệu USD và xác nhận sẽ ngừng sản xuất hoặc bán thuốc giảm đau nhóm opioid ở Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *