Mỹ và Hàn Quốc vừa nối lại vòng đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của binh lính Mỹ tại quốc gia châu Á này. Hai bên tập trung thảo luận về các vấn đề chính còn chưa được thống nhất như phần chi phí tổng cộng mà phía Seoul chia sẻ hay những nội dung cần đưa vào thỏa thuận chia sẻ chi phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *