Nước Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm đều đặn số tờ báo in với tỷ lệ trung bình 2 tờ bị khai tử mỗi tuần. Thông tin này đã được nêu trong báo cáo mới đây của Trường Báo chí, Truyền thông và Thông tin Tiếp thị Tích hợp thuộc Đại học Northwestern, Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *