Kết quả một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Reviews of Geophysics cho thấy, thời gian hiện tượng thời tiết cực đoan gây cháy rừng ở Australia trong năm 2019 kéo dài hơn_ gần 1 tháng so với cách đó 40 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *