Ngày 15/8/2022 là tròn một năm lực lượng Taliban nắm toàn quyền kiểm soát Afghanistan. Sau khi lên nắm chính quyền, Taliban đã cam kết sẽ xây dựng một đất nước Afghanistan mới để được cộng đồng quốc tế công nhận. Song, đến nay, Afghanistan vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *