Tổng thống Mexico Lopez Obrador đêm qua khẳng định chính phủ nước này không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài và sẽ tự xử lý các thách thức an ninh quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *