Học sinh tại một trường học ở thủ đô Kyiv của Ukraine đang học cách bảo vệ môi trường và giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng cách sử dụng một máy tái chế đặc biệt dùng chai nhựa như tiền tệ. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *