Mã QR được biết là dạng một ô vuông bên trong có nhiều ký tự lạ chồng chéo, thường xuất hiện trên các bao bì sản phẩm và được xem như một phương thức để nhận diện các mặt hàng thông qua thiết bị điện tử. Tuy nhiên, một người Trung Quốc mới đây đã sáng tạo ra loại mã QR độc đáo, không sử dụng thiết bị in ấn mà bằng nghệ thuật đan lát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *