Theo báo cáo của các nhà khoa học Mỹ,  sự ấm lên toàn cầu đã khiến lượng băng ở Bắc Cực giảm xuống mức thấp thứ hai trong vòng 4 thập niên qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *