Trong đơn từ chức, Thủ tướng al-Thinni cho biết, ông từ chối thành lập nội các mới theo yêu cầu của Quốc hội Libya vì sự an toàn của ông và gia đình sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào nơi ở của ông 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, ông al-Thinni khẳng định sẽ vẫn làm việc với tư cách là một thủ tướng tạm quyền cho tới khi Quốc hội Libya bổ nhiệm thủ tướng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *