Quốc hội mới của Libya đã họp phiên chính thức đầu tiên tại thành phố Tobruk (Tô-brúc) ở miền Đông trong bối cảnh các nhóm vũ trang tiếp tục giao tranh tại quốc gia Bắc Phi nhiều dầu mỏ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *