Vào cuối năm 2016, có gần một nửa dân số thế giới, tức khoảng 3,5 tỷ người được sử dụng mạng Internet. Đây là một trong những số liệu được đề cập trong bản báo cáo vừa được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) của Liên hiệp quốc công bố vào hôm nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *