Liên Hiệp Quốc vừa cho biết các quốc gia trên thế giới cần phải cắt giảm mạnh lượng khí thải mê-tan nhanh chóng để hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nguy hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *