Trung Đông là khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gia tăng về số lượng của các trận bão cát. Tình trạng này đã và đang tác động không nhỏ đến sức khỏe của người dân sống tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *