Hôm nay, 30.000 nhà sư, phần lớn đến từ Myanmar và Thái Lan đã tề tựu về thành phố Mandalay của Myanmar để tham gia lễ khất thực tập thể quy mô lớn. Sự kiện này cũng đánh dấu kết thúc Mùa chay Phật giáo kéo dài 3 tháng ở Myanmar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *