Do dịch COVID-19, Lễ hội Bia Oktoberfest truyền thống ở TP Munich, nước Đức năm nay tiếp tục bị hủy bỏ. Thay vào đó, những ngày này, người dân nơi đây có thể tham gia một sự kiện thay thế được gọi là Lễ hội Wirtshauswiesn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *