TP Lagos, với hơn 24 triệu dân của Nigeria vừa trải qua một trong những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Theo các chuyên gia môi trường, lũ lụt và nước biển dâng diễn biến ngày một phức tạp ở Lagos có thể biến tTP đông dân nhất châu Phi này trở thành nơi không thể sống được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *