Hãng công nghệ Mỹ – SpaceX  đã phá vỡ một kỷ lục thế giới, khi đưa đến 143 vệ tinh vào không gian chỉ trong 1 lần phóng. Kỷ lục cũ là 104 vệ tinh, do Ấn Độ phóng vào năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *