Theo báo cáo thường niên có tựa đề "Triển vọng kinh tế tại châu Phi", kinh tế châu lục này sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 5,7% trong năm 2015. Nền kinh tế Châu Phi đang được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, cơ sở hạ tầng, sản xuất và thương mại ngày càng gia tăng trên khắp lục địa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *