Đội kiểm đếm thiên nga của Hoàng gia Anh vừa tổ chức hoạt động kiểm đếm thiên nga trên sông Thames tại thủ đô Luân Đôn. Đây là truyền thống có từ hơn 800 năm trước của Hoàng gia Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *