Italia mới đây đã phát triển bộ xét nghiệm nhanh bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này và đang tiến hành thử nghiệm, hướng tới triển khai trên thực tế vào cuối mùa Hè năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *