Chính phủ Italia vừa mới công bố một gói biện pháp mới nhằm giảm tác động tiêu cực của giá năng lượng tăng cao đối với nền kinh tế. Gói biện pháp này có hiệu lực từ ngày 01/07.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *