Israel và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa đạt được thỏa thuận về việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương. Thỏa thuận lịch sử này đạt được với sự trung gian hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *