Trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Fallujah thuộc tỉnh Anbar, quân đội Iraq mới đây đã giải phóng thị trấn Tây Bắc Saqlawiyah.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *