Indonesia hôm qua đã bắt đầu triển khai bằng lái xe điện tử, có thể được sử dụng như một thẻ thanh toán kỹ thuật số và ghi lại các hành vi vi phạm giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *