Giới chức Indonesia hôm nay đã lên tiếng cảnh báo những đối tượng cực đoan ủng hộ tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thành lập một mạng lưới và chiêu dụ các thành viên từ nhiều nước Đông Nam Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *