Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề cho thị trường việc làm toàn cầu, khiến thế giới mất hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *