Sophia là một trong những mẫu robot có hình dáng giống con người nhất, có khả năng trò chuyện do được trang bị trí tuệ nhân tạo được công ty Hanson Robotics phát triển. Công ty này cho biết sẽ sản xuất hàng loạt để làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *