Từ đêm qua, giờ Việt Nam, hơn 50.000 nhân viên tại 74 trường đại học trên khắp nước Anh đã bắt đầu cuộc đình công dự kiến kéo dài 14 ngày nhằm kêu gọi cải thiện chế độ lương, lương hưu và các điều kiện lao động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *