Sau 10 ngày thảo luận căng thẳng, các đại biểu đến từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hôm nay đã có ngày làm việc cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Vácxava (Ba Lan). Tuy nhiên, nhiều khả năng, hội nghị sẽ phải kéo dài thêm một ngày nữa do đang phát triển và các nước phát triển vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề lớn liên quan đến biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *