Với tỷ lệ 135 phiếu thuận, 105 phiếu chống và 7 phiếu trắng, Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan (NRC) hôm nay đã bác bỏ bản dự thảo hiến pháp mới của nước này. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ bị lùi lại cho đến khi một bản dự thảo hiến pháp khác được soạn thảo và thông qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *