Sau một thời gian dài chờ đợi, cách đây ít phút, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã chính thức có hiệu lực. Thỏa thuận mang tính lịch sử này đã được hơn 190 nước nhất trí thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu ở thủ đô Paris (Pháp) vào tháng 12/2015. Đến nay, nó đã được hơn 90 quốc gia ký phê chuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *